Banken komen van Venus, ondernemers van Mars

Het huwelijk tussen de ondernemer en de bank is doorgaans niet al te best. Ondernemers klagen vaak over banken. Ze zijn conservatief en zien altijd beren op de weg. Maar hoe eerlijk is dat?

Banken zouden de slimme ideeën van de ondernemer niet begrijpen, geen kansen zien en onmogelijke voorwaarden stellen. Een veelgehoorde uitspraak: de bank geeft je tijdens mooi weer een paraplu en pakt ‘m weer af als het regent. Tijdens de crisis gaven failliete ondernemers de bank vaak de schuld van hun bankroet.

Hoewel banken heus niet altijd voorbeeldig hebben gehandeld, denk ik dat er onder ondernemers een verkeerd beeld bestaat van bankieren. Een bank denkt fundamenteel anders dan een ondernemer. Ze is namelijk de tegenpartij van de ondernemer.Competition and strategy in business . Mixed media

Een ondernemer wil graag een lening, de bank wil die graag terug. Een ondernemer loopt risico en maakt rendement, maar de bank profiteert niet van dit rendement en wil het risico dus ook niet delen. De volgorde waarin een ondernemer denkt is als volgt: liquiditeit (wat zit er in mijn portemonnee), solvabiliteit (hoeveel vet heb ik op mijn botten) en na een tijdje pas zekerheid. Ondernemers leven van risico’s, ze zijn niet voor niets gaan ondernemen.

Banken gaan allereerst voor zekerheid, dan volgt solvabiliteit en uiteindelijk pas liquiditeit. Een bank wil best uitlenen, maar wil ook 100 procent zeker zijn dat het terugkomt. Er zijn wel durfinvesteerders die risico willen lopen, maar die willen ook meedelen in de winst of vragen torenhoge rentes. En dat laatste wil de ondernemer vaak niet. Toch krijgt een reguliere bank dan het verwijt dat ze de kansen niet ziet.

Ook is het te kort door de bocht om te stellen dat banken nooit financieren bij liquiditeitsgebrek. Heeft een bedrijf liquiditeitsgebrek omdat het groeit –wat vaak voorkomt– dan is een bank best tot financiering bereid. Uiteraard moet er zekerheid zijn en het bedrijf moet financieel goed in z’n vel zitten.

Banken financieren inderdaad niet als liquiditeitsgebrek het gevolg is van een slecht functionerend bedrijf. Ondernemers die zich op zo’n zinkend schip bevinden zie je vaak steeds grotere risico’s nemen om uit de problemen te komen. Ze richten zich bijvoorbeeld opeens op een heel andere branche of ontplooien plotseling heel andere activiteiten. Zo ken ik een hypotheekadviseur die tijdens de crisis opeens in afgeschreven vorkheftrucks wilde gaan handelen, omdat er in oud ijzer veel geld te verdienen viel.

Dergelijke ondernemers-in-nood zien steeds grotere kansen, de bank moet alleen even het geld voorschieten. Als een bank dat niet doet –wat ik volstrekt begrijp– volgt het verwijt dat ze het juist nu het nodig is laat afweten. Is er in zo’n situatie tevens sprake van een lopende lening, dan vindt de bank dat haar zekerheden in gevaar komen en zal ze die gaan uitwinnen. Het resultaat is een neerwaartse spiraal. De onderneming gaat nóg sneller failliet en krijgt geen laatste kans meer.

Mijn ervaring is dat als een ondernemer het denkpatroon van een bank begrijpt, dit in zijn voordeel kan werken. Wederzijds begrip maakt een financieringstraject succesvoller. Gezamenlijke belangen staan centraal en de kans is kleiner dat je de verkeerde argumenten gebruikt. Met wantrouwen schiet niemand iets op. Bestaat de kern van kredietverlening niet juist uit vertrouwen? Krediet komt van credo – en dat betekent, jawel, vertrouwen.

 

Advertenties
Geplaatst in Financieel, ondernemerschap | Tags: | Een reactie plaatsen

Ook voor startende ondernemers is hypotheek bereikbaar

Ook als je nog maar een jaar ondernemer bent, is het mogelijk om een hypotheek af te sluiten. Maar ga niet blind voor het maximaal haalbare.

André van Luijk

Voor banken een hypotheek afsluiten voor een ondernemer willen zij altijd meerdere jaren aan cijfers zien. Uit dergelijke cijfers valt namelijk veel informatie te halen, vooral als de onderneming al een paar jaar bestaat. Je kunt verschillende jaren met elkaar vergelijken en ontwikkelingen als omzet, winst of eigen vermogen analyseren.Boy at the table counts money

Soms heb je startende ondernemers die een vliegende start maken en na een jaar al zo veel verdienen dat ze een huis kunnen kopen. Toch was het voor deze groep tot voor kort onmogelijk om een hypotheek af te sluiten. Inmiddels is daar verandering in gekomen en leveren banken steeds meer maatwerk. Banken mogen van meerdere jaren uitgaan om een inkomen te bepalen. Maar die jaren hoeven niet per sé in het verleden te liggen, in de toekomst mag ook.

Sinds december 2016 is het zelfs mogelijk om na een jaar ondernemerschap een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan te vragen. Dat is een belangrijke stap, want komt er een nieuw NHG-product, dan volgen de banken doorgaans ook.

Er loopt nu een proef waarbij een externe adviseur het toetsinkomen van een ondernemer beoordeelt. Deze externe deskundige bekijkt de inkomsten van de afgelopen drie jaar. Het toetsinkomen is drie maanden houdbaar. Als je het laatste jaar ondernemer bent geweest en de twee jaar daarvoor in loondienst werkte, dan wordt het gemiddelde van dit inkomen genomen. Op een vergelijkbare manier wordt het inkomen bepaald van iemand met een tijdelijk dienstverband.

Deze werkwijze is overigens niet helemaal nieuw. Banken gingen in sommige gevallen bijvoorbeeld bij een jaar ondernemerschap uit van 70 procent van het verdiende inkomen, bij twee jaar ondernemerschap van 80 procent en bij drie jaar op rij van de volle 100 procent van het verdiende inkomen. Ook zijn er al methoden waarbij het recentste jaar een wegingsfactor van drie heeft, het jaar ervoor een van twee, en het jaar daarvoor een wegingsfactor van één.

Het voordeel is dat een startend of groeiend bedrijf op die manier een hoger inkomen krijgt waarmee wordt gerekend. Het gevaar is wel dat een adviseur niet meer allereerst onderzoekt waar een ondernemer in zijn situatie verstandig aan doet, maar direct op zoek gaat naar een methode om een zo maximaal mogelijk inkomen te genereren, zodat de eigen woning mogelijk wordt. Zodra er alleen naar haalbaarheid wordt gekeken, is er geen sprake meer van advies. Dan zijn we weer terug in de wereld van vóór de crisis.

Overcreditering moet dus koste wat kost voorkomen worden. Is een koper eenmaal verliefd op een woning, dan is in zijn beleving de beste adviseur diegene die die liefde bereikbaar maakt. Toch kan een negatief advies ook een goed advies zijn. In plaats van je woningwensen af te stemmen op het maximaal mogelijk haalbare is het beter om vooraf te bepalen wat verstandig is en in die prijsklasse te gaan zoeken.

Geplaatst in Financieel, ondernemerschap, Planning, vastgoed, woning | Een reactie plaatsen

Trouwen in beperkte gemeenschap: handig of niet?

Trouwen in gemeenschap van goederen was in Nederland heel lang vanzelfsprekend en  gebruikelijk. Het is de bedoeling dat dit per 2018 gaat veranderen. Vanaf dat moment trouw je in standaard in beperkte gemeenschap van goederen. Waarom? Is de nieuwe wet een verbetering?

Internationaal gezien is trouwen in gemeenschap van goederen een uitzondering. De aanpassing van de wet sluit dus meer aan bij het internationale recht. In de huidige situatie beloof je elkaar bij het huwelijk trouw tot in de dood. Op het moment dat je dit belooft, vallen zowel het eerdere vermogen als de schulden binnen de gemeenschap. De praktijk is dat mensen elkaar niet altijd trouw blijven tot in de dood en ze de gezamenlijke gemeenschap weer moeten verdelen. De wetgever acht het dan ook in lijn met de maatschappelijke opvattingen om de wet aan te passen.

Een van de belangrijkste aanpassingen is een beperkte gemeenschap van goederen. Het vermogen en eventuele schulden van voor het huwelijk vallen erbuiten. Alleen dat wat echtgenoten tijdens het huwelijk samen opbouwen, valt in de toekomst in de gemeenschap. Door invoering van dit wetsvoorstel ontstaat er voor beide echtgenoten een privévermogen naast het gemeenschappelijke vermogen.

Tijdens een cursus hoorde ik het voorbeeld dat iemand bewust een aantal keer achter elkaar in gemeenschap van goederen was getrouwd en daarna snel weer scheidde, om zo steeds zijn schuld te halveren. Uiteraard was zijn partner elke keer de dupe. In de nieuwe wet kun je zulke grove streken niet meer uithalen, want dan valt je inbreng –in het voorbeeld de schuld– buiten de huwelijkse gemeenschap. Ein Taschenrechner und zwei goldene Eheringe

Wil je toch zonder beperking trouwen in gemeenschap van goederen, dan zul je dit moeten vastleggen bij de notaris. De verwachting is dat dit weinig zal gebeuren. Mensen zijn geneigd om te kiezen voor de standaardoptie. De verwachting is daarom dat de meeste mensen vanaf 2018 automatisch voor de beperkte gemeenschap zullen kiezen.

Ook schenkingen en erfenissen vallen straks buiten de gemeenschap. Als ouders nu niet willen dat schenkingen of erfenissen in de algehele gemeenschap van goederen van hun kind vallen, moeten ze een koude uitsluiting opnemen in de schenkingsovereenkomst. Ook in de huidige situatie kan er dus sprake zijn van een privévermogen ook al is er getrouwd in algehele gemeenschap van goederen. Ook zogeheten verknochte goederen –goederen die op een bijzondere wijze aan iemand zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld een kunstbeen– vallen buiten de gemeenschap. Willen ouders wél dat erfenissen of schenkingen in de gemeenschap van hun kind vallen, dan moeten ze straks kiezen voor een warme insluiting.

Al deze regels gelden alleen voor nieuwe huwelijken en raakt bestaande huwelijken niet. De groep zal in het begin dan ook klein zijn. Er ontstaan dus twee vermogensrechtelijke werelden waarbij het bij overlijden of scheiden de vraag is of je voor 2018 getrouwd bent of niet. Stel: een echtpaar heeft geen kinderen en komt door omstandigheden gelijktijdig te overlijden, dan kan het zeer complex zijn om de erfenis te verdelen als er sprake is van een verschillende inbreng bij het huwelijk en er tijdens het huwelijk ook sprake is geweest van schenkingen en erfenissen. Ik denk dat de wet vooral voor adviseurs een verbetering is, want hij gaat hen in de toekomst veel werk opleveren. Maar het is uiteindelijk de vraag of de voordelen opwegen tegen de complexiteit.

Geplaatst in Financieel, Planning, relatie, Vermogen | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Belastingheffing is niet neutraal

Inkomstenbelasting wordt steeds vaker gebruikt om gedrag te sturen. De WerkZorgBerekenaar van het Nibud laat op een handige manier zien wat het effect is van de combinatie ouderschap en werk op je portemonnee.

De overheid kan via de inkomstenbelasting de werkgelegenheid, de economie of de milieukwaliteit proberen te bevorderen. Uit onderzoek blijkt echter dat de werking van fiscale prikkels beperkt is. Ze hebben alleen effect bij grote verschillen en niet al te complexe regelingen. Betere voorlichting leidt ook tot meer effect. Nibud lijkt dat te beogen met de nieuwe WerkZorgBerekenaar, een handige tool waarmee je kunt berekenen wat het financiële effect is van de manier waarop jij en je partner werk en zorg combineren.

Kollage von Hnden mit verschiedenen Whrungen, Konzept crowdf

Financieel hebben veel mensen het krap. De reflex is dan doorgaans: meer werken. Maar ons belastingstelsel zit inmiddels zo complex in elkaar dat het zelfs lonend kan zijn om minder te werken. De afgelopen jaren heb ik dat in onze praktijk verschillende keren gezien bij alleenstaande ouders. Hoeveel je werkt heeft namelijk effect op de heffingskortingen. De algemene heffingskorting is hoger voor stellen van wie beide partners een inkomen hebben. En de arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting krijg je alleen als je allebei werkt.

Het belastingstelsel bevat allemaal fiscale prikkels die ervoor moeten zorgen dat de arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen verbetert. Het fiscale stelsel is onder andere steeds individueler geworden en kijkt steeds minder naar het gezamenlijk inkomen. De praktijk leert dat het stelsel inmiddels zo complex is geworden dat zelfs mensen met financieel inzicht het lastig vinden. Het kan zelfs voordelig zijn dat de meest verdienende minder gaat werken in plaatst van de minst verdienende. Dit zal bij de meeste mensen indruisen tegen de logica.

Al die fiscale prikkels hebben ook effect op alleenstaande ouders. Het is een doelgroep die het vaak financieel zwaar heeft en graag meer tijd aan zorg voor de kinderen wil besteden. Iedere situatie is weer uniek, maar het komt regelmatig voor dat het niet uitmaakt of je een dag meer of minder werkt. De WerkZorgBerekenaar geeft op een leuke wijze inzicht in je persoonlijke situatie. Je kunt direct zien wat het financiële effect is van een dag meer of minder werken.

Nibud geeft zelf het volgende voorbeeld: Ines en Frans hebben twee kinderen van één en drie jaar. Ines werkt 24 uur en verdient 1440 euro bruto per maand. Frans werkt 40 uur en verdient euro 2.855 bruto per maand (dit is modaal). Als beiden 32 uur zouden gaan werken zouden zij er maandelijks 85 euro netto op vooruit gaan. Jaarlijks is dat een bedrag van 1020 euro.

Wenselijk is het uiteindelijk niet dat iedereen zijn situatie optimaliseert. Dat zou de overheid een onbetaalbare situatie opleveren. Daarnaast kun je alleen in een ideale samenleving zomaar bij je werkgever melden dat je meer of minder wilt gaan werken.

Tenslotte: steeds meer mensen vinden het belastingstelsel onrechtvaardig. Veel mensen kunnen simpelweg niet méér werken. Ook mensen die onbetaald mantelzorg verlenen staan met dergelijke prikkels fiscaal onder druk. Het resultaat is dat je feitelijk fiscaal gestraft wordt als je geen andere keuzes kunt of wilt maken. De WerkZorgBerekenaar is zeker welkom voor de mensen die wel andere keuzes kunnen of willen maken. Op deze manier heb je eenvoudig inzicht in de meest optimale verdeling.

Geplaatst in Belasting, Financieel, Planning, relatie | Een reactie plaatsen

Het nieuwe kabinet moet de woningmarkt aanpakken

Altijd spannend, zo’n nieuw kabinet. Welke besluiten zullen ze gaan nemen? Wat mij betreft mag het de woningmarkt fors hervormen.

Er zijn veel zaken op de woningmarkt nog niet goed geregeld. Nu de woningmarkt fors aantrekt lijkt alles weer prima te functioneren, maar schijn bedriegt. Het succes van de woningmarkt is er vooral voor bepaalde doelgroepen en in slechts een deel van Nederland. Er ligt hier een duidelijke taak voor het nieuwe kabinet.Social Housing Concept

Als eerste mag het van mij de hypotheekrenteaftrek nu echt afschaffen. Uiteraard met compensatie in de belasting. Het moment is nu zeer geschikt. Het doel van de hypotheekrenteaftrek is het bevorderen van het bezit van een koopwoning. Wat mij betreft hoeft dit niet meer gestimuleerd te worden. Daarnaast is het zo dat je beter de hypotheekrenteaftrek kunt afschaffen als de rente laag is – en laat-ie dat nu zijn! De politiek hoeft weinig te compenseren, door belastingverlagingen, en de schade voor de samenleving is klein. Veel mensen hebben inmiddels een renteverlenging gehad en profiteren van de lage rente.

Verder zouden starters betere toegang moeten krijgen tot de woningmarkt. Starters krijgen niet snel een vast arbeidscontract en hebben vaak weinig spaargeld. Vroeger kon je alle kosten meefinancieren met de hypotheek, maar tegenwoordig moet je de kosten koper uit eigen spaargeld betalen. Regelmatig duiken er plannen op om verplicht nog meer eigen spaargeld in te leggen. Ook is er de afgelopen jaren regelmatig voorgesteld om fiscaal vriendelijk te sparen voor de woning, het zogenoemde bouwsparen – in andere landen heel gebruikelijk. Als de overheid niet dit soort stimulansen creëert, zal het steeds bepalender worden of je uit een al dan niet vermogende familie komt. Op termijn wordt kopen dan een luxe. Ik zie die trend nu al ontstaan. Ouders met vermogen helpen hun kinderen aan een woning en kinderen van minder vermogende ouders kunnen vaak niet kopen.

De arbeidsmarkt maakt kopen er ook niet gemakkelijker op. Werkgevers zijn heel voorzichtig met het verstrekken van een vast contract. Werknemers met een vast contract zijn namelijk erg goed beschermd en kunnen niet zomaar ontslagen worden. Het resultaat is dat werkgevers maximaal wachten om een vast contract te geven. Veel mensen kunnen daardoor lastiger kopen. Bij veel wisselende contracten wil een bank niet altijd een hypotheek vertrekken. De paradox is dat de strengere regels zijn ingevoerd om de arbeidsmarkt minder flexibel te maken, maar het resultaat is dat de arbeidsmarkt nóg flexibeler is geworden.

Ook kampt Nederland met een sterk verouderde woningvoorraad. Omdat het een stuk ingewikkelder is om verbouwingen in de hypotheek mee te financieren zie je dat veel kopers een woning zoeken die helemaal af is. Het gevolg is dat er een grote vraag is naar volledig gerenoveerde woningen. Kluswoningen zijn minder in trek.

 

Tenslotte hebben ouderen de wens om langer thuis te wonen. Dat betekent dat woningen levensloopbestendiger moeten worden. Vaak hebben ouderen enorme overwaardes, maar kunnen ze deze niet vaak niet benutten om de woning aan te passen aan hun oudere leeftijd.

Hopelijk neemt het nieuwe kabinet afscheid van het beleid van de afgelopen jaren en gaat het echt een integrale visie op de woningmarkt ontwikkelen.

 

 

 

Geplaatst in Financieel, Hypotheek, woning | Een reactie plaatsen

Hypotheekrente lang vastzetten is niet altijd zinvol!

Tijdens mijn studie kwam mij een onderzoek onder ogen waaruit bleek dat als 100 mensen een hypotheek afsluiten er na 23 jaar van die 100 nog maar 1 persoon bij dezelfde geldverstrekker zit. Nu kun je stellen dat de rente de afgelopen kwart eeuw een dalende tendens vertoonde en dat die uitkomst dus logisch is. Die daling lijkt, gezien de huidige rentestand, zijn dieptepunt te hebben bereikt. Vanaf nu kan de rente bijna niet anders meer dan weer stijgen. Het lijkt dan ook logisch om de rente nu zo lang mogelijk vast te zetten. Maar er spelen meer factoren mee waar je rekening mee moet houden.

De maatschappij flexibiliseert zeer snel. Een baan, relatie of huis voor het leven lijkt niet meer vanzelfsprekend. Mocht je zelf niet aan die flexibilisering meedoen, dan doet je omgeving het wel. Ook kan er in een periode van 30 jaar –de gemiddelde duur van een hypotheek– in je persoonlijke leven veel gebeuren. Er komen allerlei Life Events op je pad, zo zeggen we dat in adviestermen. Je kunt denken aan arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid, overlijden of het krijgen van een relatie. Daarnaast kunnen de fiscale of juridische spelregels veranderen. Banken gaan failliet of worden overgenomen. De kans dat je jarenlang bij dezelfde bank een hypotheek hebt is een stuk kleiner dan vroeger.

Media LoopsUiteraard is daar een mooie oplossing voor: de verhuisregeling. Bijna alle hypotheekverstrekkers hebben die in hun hypotheken gestopt. Maar juist die verhuisregeling heeft veel haken en ogen. Het meeverhuizen van je hypotheekrente is namelijk niet zo vanzelfsprekend. Stel je bent inmiddels ondernemer of flexwerker geworden en de bank waar je zit is niet zo gespecialiseerd in ondernemers of flexwerkers? Of je koopt een nieuwbouwwoning waarvoor je zeer ruime voorwaarden nodig hebt, maar de huidige hypotheekvorm heeft die niet? Dan heb je dus betaald voor een stuk zekerheid waarvan je geen gebruik maakt. Daarnaast zijn er banken die eisen dat je eerst je huis verkocht moet hebben om de hypotheek mee te verhuizen. Veel mensen verkopen nu hun woning, maar huren een paar maanden. Bijna bij alle geldverstrekkers verlies je dan je verhuisregeling.

De maatschappij mag dan wel flexibiliseren, de voorwaarden van een hypotheek zijn nog vooral statisch en beperkt. Uiteraard kun je kiezen voor een geldverstrekker met zeer ruime voorwaarden, maar de prijs –lees de rente– is dan ook hoger. Het beleid van sommige banken was een paar jaar geleden zeer ruim, maar deze zelfde banken zijn nu ineens streng in hun beoordeling of bieden het product dat jij hebt niet meer aan. Wat betekent dat je de hypotheek wel kunt meeverhuizen, maar niet meer verhogen.

Heb je een NHG-hypotheek en wil je een hogere hypotheek afsluiten zonder deze garantie, of overstappen op een andere hypotheekvorm, dan is het niet bij alle geldverstrekkers vanzelfsprekend dat je je de lage rente kunt meenemen. In de Tweede Kamer zijn hierover terecht vragen gesteld. Mogelijk gaan banken nu op dit punt hun ‘leven’ beteren.

Mocht je neigen naar het lang vastzetten van je rente, denk er dan dus nog eens goed over na. En denk eens 30 jaar terug. Dat geeft je een indruk hoe lang zo’n periode is. Daarnaast is aflossen natuurlijk een goede optie. Hoe lager de schuld, hoe lager ook het risico van een rentestijging.

Geplaatst in Financieel, Hypotheek, Planning, Schuld, Schulden | Een reactie plaatsen

Aflossen zonder lastenverzwaring: het kan

In mijn vorige column schreef ik over waarom we wel willen aflossen maar het niet doen. Nu wil ik uit de doeken doen hoe je dat willen kunt omzetten in echt doen – terwijl je lasten gelijk blijven.

Ik merk aan de klanten in mijn praktijk dat ze wel willen aflossen, maar niet willen dat hun maandlasten stijgen. Zodra blijkt dat hun hypotheek aangepast kan worden tot een vorm waarbinnen zij met gelijkblijvende lasten wel aflossen, kiezen zij daar vrijwel allemaal voor.goldfish jumping - improvement and career concept

Eerst noem ik nog wat uitvluchten: Zodra de noodzaak om af te lossen ter sprake komt, zeggen mensen dat ze dit wel gaan doen vanuit een erfenis, of zodra ze meer verdienen of als ze er zelf aan toe zijn. Als je vraagt hoe groot zo’n erfenis dan bijvoorbeeld is, blijkt dat het doorgaans meer een hopen dan een zeker weten is. Ook als mensen meer gaan verdienen, gaan ze zelden meer aflossen. De praktijk is zelfs dat je razendsnel gewend bent aan je nieuwe inkomsten, waarna het weer net zo moeilijk is om te gaan aflossen. Ik krijg mensen aan tafel die fors meer verdienen dan tien jaar geleden en nog steeds zeggen bijna geen ruimte te hebben om te sparen of af te lossen. En als mensen me verzekeren zelf af te lossen en ik vraag hoeveel ze de afgelopen tien jaar extra hebben terugbetaald, blijkt dat dit maar heel zelden daadwerkelijk gebeurd is.

Wat is dan wel effectief? De laatste tijd zie je dat mensen het verlagen van de rente gebruiken als middel om meer te gaan aflossen. Als je nu 5 procent rente betaalt en je rentevaste periode loopt af en de nieuwe rente is 2 procent, dan passen veel mensen de hypotheekvorm van aflossingsvrij naar aflossen aan om het voordeel dat ontstaat af te lossen. Maar wat als de rente pas over 5 jaar afloopt? Bij steeds meer banken kun je gelukkig de rente middelen. Je neemt –kort gezegd– het gewogen gemiddelde van de rente tussen de nog resterende rentevaste periode en een nieuwe periode met de huidige zeer lage rente. Hierdoor gaan de lasten vaak fors naar beneden en de ruimte die ontstaat kun je weer gebruiken om af te lossen.

Los je al wel af, maar doe je een extra aflossing, dan gaan je maandlasten naar beneden. Je kunt er ook voor kiezen om de maandlasten gelijk te houden en de looptijd van de hypotheek korter te maken. Dit is vaak veel rendabeler, maar banken lopen er niet mee te koop. Stel: je hebt een bestaande hypotheek van 200.000 euro tegen 3 procent rente en je wilt 10.000 euro extra aflossen. De looptijd van de hypotheek is nog 25 jaar en je lost al wel af. Als je alleen extra aflost en niets doorgeeft aan de bank, dan gaan automatisch je maandlasten omlaag. Je besparing over de gehele looptijd is 4191 euro. Kies je echter voor een kortere looptijd in plaats van maandlastverlaging, dan is je besparing 10.027 euro. Dat is een factor 2,4 méér dus!

Naast rekentrucjes kun je ook mentale trucjes uithalen om jezelf te stimuleren om af te lossen. Is je hypotheek hoger dan de waarde van je huis, dan kan dat een middel zijn om eerder te kunnen verhuizen of te verhuizen naar een grotere woning. Ook werken veel mensen twee tot drie dagen van de week louter voor hun hypotheek. Dit besef kan ook een stimulans zijn. Wie wordt er nu niet blij van een vooruitzicht van een hypotheekvrij leven én zomaar een paar dagen per week minder werken?

 

Geplaatst in Hypotheek, Onder water, Schuld, Schulden, woning | Een reactie plaatsen