Particulier moet onderhoud erfgoed straks zelf ophoesten

Prinsjesdag is weer achter de rug en iedereen gaat erop vooruit. Dat is in ieder geval de politieke boodschap. Natuurlijk is dat niet het hele verhaal. Zo verdwijnt er vrij onverwacht een belangrijk fiscaal voordeel voor eigenaars van rijksmonumenten.

Er zijn verschillende soorten monumenten: beschermde dorps- of stadsgezichten, mobiel erfgoed en vastgoed. Ik beperk me in deze kolommen even tot vastgoed. De gemeente, de provincie en het rijk kunnen gebouwen aanwijzen als monument. En op wereldwijd niveau wijst de UNESCO onroerend goed tot werelderfgoed aan. De molens van Kinderdijk en de Van Nellefabriek in Rotterdam staan bijvoorbeeld op de Werelderfgoedlijst.

Elk monument heeft recht op diverse voordelen en regelingen. Voor bezitters van gemeentelijke monumenten maakt het nogal wat uit in welke gemeente hun vastgoed staat. De ene gemeente kan bijvoorbeeld grif laagrentende leningen verstrekken, terwijl een naburige gemeente daar niets mee doet. Op provinciaal niveau bieden alleen Noord-Holland en Drenthe regelingen voor monumentenbezitters.

Voor bezitters van rijksmonumenten zijn er laagrentende leningen. Je kunt voor een restauratie bijvoorbeeld een monumentenhypotheek afsluiten tegen een zeer lage rente. Ook zijn er subsidies voor herbestemming, renovatie en instandhouding van het monument. Deze subsidies worden overigens niet onbeperkt verstrekt. Er is een potje en als dat leeg is, is het leeg. Eigenaren van particuliere rijksmonumenten kúnnen dus onderhoudssubsidie aanvragen, maar hebben niet per se zekerheid dat ze die ook krijgen.

Wat wel altijd zeker was, waren de fiscale voordelen. Onderhoudskosten waren bijvoorbeeld voor het grootste deel aftrekbaar. Waren. Want sinds Prinsjesdag 2016 –vrij onverwacht– is bekend dat de fiscale aftrek van onderhoud aan rijksmonumenten per 1 januari 2017 stopt. De reden van de beperking is dat de regeling lastig controleerbaar is en erg foutgevoelig. Regelmatig moet de Belastingdienst correcties uitvoeren vanwege verkeerd gebruik.

hollande- veere

Er is tot eind 2018 gelukkig wel een overgangsregeling. De minister heeft beloofd dat eigenaren die voor 1 januari 2017 een “onomkeerbare financiële verplichting” zijn aangegaan voor 1 januari 2017 niet gedupeerd mogen worden. Hoe zo’n verplichting er concreet uit moet zien is nog niet vastgesteld, maar waarschijnlijk is dat zoiets als een getekende overeenkomst met een aannemer.

Wie eigenaar is van een rijksmonument en de komende tijd onderhoudskosten verwacht, doet er dus verstandig aan nog dit jaar zo’n “onomkeerbare verplichting” aan te gaan om zo in elk geval nog te kunnen profiteren van de overgangsregeling. Alles is beter dan het gehele bedrag zelf te moeten ophoesten.

Gelukkig blijven er voordelen zitten aan het kopen en houden van een monument, maar ik vind het toch erg jammer en onwenselijk dat er voor monumenten dit soort beperkingen zijn. Monumentaal erfgoed is bijzonder en van ons allemaal. Het maakt onderdeel uit van de geschiedenis van ons land. Behoud is daarom van groot belang en ik vind dat de verantwoordelijkheid voor dat behoud ligt niet slechts bij de particuliere bezitter ligt. Die is straks geneigd tot uit- of afstel van onderhoud en dat komt onze monumenten natuurlijk niet ten goede.

 

 

Geplaatst in Financieel, Hypotheek, Vermogen, woning | Een reactie plaatsen

Lenen zonder bank

Wat zou het fijn zijn om geld te lenen zonder tussenkomst van een bank. Geen last van al die regels, al die beperkingen en die uitgebreide dossiervorming. Crowdfunding lijkt een aantrekkelijk alternatief.

Crowdfunding betekent letterlijk financieren via een menigte – the crowd. Je leent geld bij een groep mensen. Iedereen geeft een beetje en al die beetjes bij elkaar zorgen voor het benodigde bedrag. Op diverse speciaal hiervoor opgezette online platforms kun je geldschieters lokken naar je project of investeren in voor jou interessante projecten. En zo op het eerste gezicht lijkt crowdfunding een slimme manier van lenen en een veilige manier van investeren.

Er zijn diverse manieren van crowdfunding: doneren, sponsoren, lenen en investeren. Ik wil het vooral over de laatste twee hebben. Doneren en sponsoren is weinig meer dan geld stoppen in een digitale collectebus. Deze handelingen vallen ook buiten het financieel toezicht. Anders is dat voor lenen en investeren. Vooral de laatste jaren is dit toezicht verscherpt en sinds juni van dit jaar valt crowdfunding formeel onder de wet financieel toezicht. Dat is de wet waar iedere financiële partij zich naar moet voegen. Crowdfunding kan dus geen manier meer zijn om de regels te ontlopen.

Kollage von Hnden mit verschiedenen Whrungen, Konzept crowdf

Voor ondernemers kan lenen via crowdfunding interessant zijn. Voor een bank kan een kredietaanvraag soms te klein zijn, terwijl hij voor investeerders juist weer aantrekkelijk is. Daarbij komt dat investeerders een andere risico-inschatting maken dan een bank. Een bank wil als het even kan risicoloos financieren, maar een groep investeerders kan hier andere keuzes in maken.

Ik betwijfel overigens of investeerders in crowdfunding wel voldoende op de hoogte zijn van de risico’s. Hoe hoger het percentage dat een investeerder krijgt, hoe sneller zij inschrijven op een aanvraag om crowdfunding. Een lening met een onderpand waar ook nog overwaarde inzit tegen 5 procent rente krijgt bijvoorbeeld maar moeizaam voet aan de grond, terwijl een startende ondernemer met een mooi plan zonder onderpand en een rente van 9 procent snel binnen is. Als je het risico meeweegt, is die lening tegen 5 procent waarschijnlijk veel rendabeler. Dit is ook een van de zorgpunten van de AFM. De sector moet een transparante risicoclassificatie hebben. Ook moet helder zijn hoe vaak het mis gaat. Er zijn wel crowdfundingswebsites die hele lage foutpercentages publiceren, maar die zeggen doorgaans niets, omdat de sites nog maar kort bestaan.

Daarnaast is het de vraag of consumenten die investeren in crowdfunding voldoende aan risicospreiding doen. Je kunt 10.000 euro in een bedrijf investeren, maar je kunt dat bedrag ook spreiden over diverse bedrijven of projecten. Je risico kun je op die manier verlagen, wat op termijn een positief effect heeft op het rendement. Verder is er dit jaar een investeerdertoets ingevoerd. Als je meer dan 500 euro investeert, moet je een toets afleggen. De toets heeft als doel om te kijken of crowdfunding past bij de consument en of hij de risico’s kan inschatten.

Wie overweegt iets te doen met crowdfunding doet er goed in na te gaan welke dienstverlening het platform biedt. Wat gebeurt er bij wanbetaling en is er sprake van een provisievergoeding? Crrowdfunding heeft namelijk een vrijstelling gekregen op het provisieverbod. Als investeerder moet je je verder realiseren dat uitstaande lening weleens niet verhandelbaar kan zijn. In dat geval staat je geld voor een vaak langere periode geblokkeerd.

Crowdfunding is een welkome aanvulling in de huidige markt, maar nog niet meer dan dat.

Geplaatst in crowdfunding, Financieel, Hypotheek, Schuld, Vermogen, woning | Een reactie plaatsen

Gekte op de huizenmarkt

De huizenmarkt staat op een kantelpunt. De kopersmarkt verandert in rap tempo in een verkopersmarkt. Hoe kan de markt zo snel omslaan en hebben we wel geleerd van de crisis?

Al enige tijd komen uit Amsterdam verhalen over huizen die zwaar boven de marktprijs van de hand gaan. Ook in andere steden komt de verkoop van huizen nu goed op gang. In Rotterdam bijvoorbeeld, waar ik met mijn kantoor actief ben. Als de buurt en het huis goed zijn, word je als koper niet meer serieus genomen als je onder de vraagprijs biedt. Er wordt vaak een inschrijving georganiseerd en degene met het beste bod krijgt de woning. Het is niet meer de vraag hoeveel je van de vraagprijs af krijgt, maar of je er wel tussen komt.

strange  interior. 3d concept

Hoe valt deze snelle omslag te verklaren? De rente is nu extreem laag en veel mensen verhuizen naar een duurdere woning tegen vergelijkbare lasten. Daarnaast is het stuwmeer van potentiële verhuizers –mensen die graag wilden verhuizen, maar dat niet konden vanwege een te hoge hypotheek of een te hoge rente–aan het leeglopen. De verkoop gaat nu harder dan er woningen bijkomen. In Amsterdam zijn er zelfs makelaars die bijna failliet gaan. De verkoopcourtages worden uitonderhandeld, want de woning wordt toch wel verkocht – desnoods zelfs zónder makelaar.

In de steden waar dit aan de gang is, wordt al gewaarschuwd voor een bubbel op de huizenmarkt die groter is dan voor de start van de crisis in 2008. Hoewel in plattelandsgebieden nog sprake kan zijn van een kopersmarkt, toont de gekte in de grote steden aan dat na jaren de verkoper weer aan zet is.

In een dergelijke markt kun je op verschillende manieren onderhandelen. Op prijs, maar ook op voorwaarden. Je kunt bijvoorbeeld de vraagprijs bieden, maar dan zonder voorbehoud van financiering. Op deze manier kun je duizenden euro’s lager bieden ten opzichte van iemand die dit niet doet. Kopen zonder voorbehoud op financiering betekent dat je óf geen financiering nodig hebt óf ervan uitgaat dat financiering lukt. Erg risicovol. Lukt de financiering inderdaad niet, dan komt dat je op een boete te staan.

Het was jarenlang gebruikelijk om eerst je huis te verkopen en daarna te kopen, maar nu durven verkopers weer eerst te kopen voor ze hun huis kwijt zijn. Ook banken gaan mee in deze trend. Voorheen moest je om de financiering rond te krijgen kunnen aantonen 2,5 jaar dubbele lasten te kunnen betalen, maar inmiddels zijn er al banken die het houden bij slechts één jaar. Er zijn de afgelopen jaren veel regels over de financiële wereld uitgestort, maar niet op dit punt. En blijkbaar is het moeilijk voor veel banken een voorzichtig beleid te handhaven als ze hier zelf het initiatief toe moeten nemen. Toch opvallend, na zo’n diepe crisis als de recente.

Uiteindelijk zal ook deze markt normaliseren. Het aanbod van de makelaar zal weer toenemen. Als de golf kopers minder wordt en tegelijkertijd ook de rente iets oploopt, dan zou de verkoop best eens kunnen afnemen. Hopelijk ben je op dat moment dan niet een van de laatste kopers en heb je je huis nog niet verkocht. De doorlooptijden zullen langer worden en de prijzen mogelijk licht dalen. Probeer tot die tijd het hoofd koel te houden en laat je niet gek maken.

Geplaatst in Financieel, Vermogen, woning | Een reactie plaatsen

Flexwerker? Een hypotheek krijgen is niet onmogelijk

Het is en wordt voor werknemers met een tijdelijk contract steeds lastiger om een hypotheek te krijgen. Onder mensen met een tijdelijk contract vallen niet alleen vrijwillige flexwerkers, maar ook werknemers die geen intentieverklaring* krijgen van hun baas. In de bankenwereld gebruikt men voor al deze mensen de term ‘flexwerker’. Daarbij maakt het voor de bank niet uit of u wel of niet bij een uitzendbureau werkt.
De groep flexwerkers groeit. En dat zal de komende jaren alleen maar toenemen. De wet ‘Werk en Zekerheid’ gaat namelijk veranderen. Dat betekent onder andere dat werknemers veel sneller een vast contract krijgen. De overheid hoopt en denkt op deze manier meer mensen aan het werk te helpen. Ik denk echter dat het resultaat precies het tegenovergestelde zal zijn. Omdat werknemers veel sneller recht hebben op een vast contract, zullen bedrijven steeds meer gebruik gaan maken van ZZP’ers en flexwerkers. Die hoeven zij immers geen (vast) contract aan te bieden.

Businesswoman sleeping on laptop in office
Dossier
Voor al die mensen zal het lastig worden om een hypotheek te krijgen, maar niet onmogelijk. Het is vooral belangrijk dat flexwerkers een dossier aanleggen en kunnen overhandigen aan de bank. De medewerker van de bank zal onder andere willen zien:
• De meest recente loonstrook
• Belastingaangiftes van de laatste drie jaar
• Belastingaanslagen van de laatste drie jaar
• Overzicht van opgebouwde pensioenrechten
• Recente bankafschriften van spaarrekening(en) en/of beleggingsrekening(en)
Vervolgens is het verstandig om de cijfers goed op een rijtje te zetten. Wat zijn uw inkomsten en, ook heel belangrijk, wat zijn uw uitgaven. Op basis van de stukken in uw dossier en deze cijfers kan de bank vaststellen wat uw bestendig inkomen** is en beoordelen of u voor een hypotheek in aanmerking komt.
Het is van groot belang om beslagen ten ijs te komen. Misschien ziet u inmiddels door de bomen het bos niet meer. Het aantrekken van een hypotheekadviseur met kennis van zaken is hoe dan ook een verstandige stap. Het kan u maar zo een (hogere) hypotheek opleveren.
* Bij een intentieverklaring verklaart een werkgever de intentie te hebben om iemand in dienst te houden. Hypotheekverstrekkers vragen naar deze verklaring als je een hypotheek wilt afsluiten. Zo’n werkgeversverklaring is echter vrijblijvend. Een intentieverklaring heeft dan ook geen juridische consequenties, een werknemer kan er dus geen rechten aan ontlenen. Goed om in je overweging mee te nemen.
** Min of meer hetzelfde blijvend.

Geplaatst in Financieel, Hypotheek, woning | Tags: , | Een reactie plaatsen

Geven loont!

Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Wie kent deze tekst niet? Sommigen noemen de spreuk wel een algemene natuurwet. Maar wat zijn eigenlijk de fiscale spelregels van het geven? En is geven aan een goed doel sluitstuk van de begroting of onderdeel van het financiële plan?

Nederland geeft per jaar zo’n dikke 4 miljard euro uit aan goede Giving food to the needydoelen en met dat geefgedrag staan we internationaal aan de top. Een deel van het geld komt binnen via het bedrijfsleven en via belastingen, de rest is afkomstig van particulieren zoals u en ik.

Geven aan een goed doel of instelling kan in de vorm van geld of goederen. Een gift is overigens pas een gift als er niets tegenover staat. Wie een boek, kalender of kerstkaart koopt voor het goede doel doet dan ook geen gift. Van giften aan goede doelen of instellingen geeft de belastingdienst doorgaans een deel terug.

Er zijn twee soorten giften. Gewone giften en periodieke giften. Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden. Een gewone gift is alleen aftrekbaar als die is gedaan aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of aan een steunstichting Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI).

Een periodieke gift gedaan aan een doel of instelling met de ANBI-status is eveneens aftrekbaar. Periodieke giften die gedaan zijn aan een vereniging die geen ANBI-status heeft, maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunnen ook afgetrokken worden. In dat geval kan de donateur ervoor kiezen de gift via de notaris vast te leggen of een schriftelijke overeenkomst op te stellen met de desbetreffende instelling of vereniging.

Instellingen die zich voor minstens 90 procent inzetten voor het algemeen nut kunnen de belastingdienst vragen hen aan te wijzen als ANBI. Dit kunnen onder andere wetenschappelijke, charitatieve, kerkelijke en levensbeschouwelijke instellingen zijn. Instellingen als musea, archieven of bibliotheken kunnen ook worden aangewezen als zogeheten culturele ANBI. Doneren aan een culturele ANBI levert extra voordeel op: de gift mag in de belastingaangifte namelijk verhoogd worden met 25 procent en vervolgens worden afgetrokken. Voor deze verhoging geldt overigens wel een maximum van 1250 euro.

Ondernemers kunnen kiezen of zij giften aan goede doelen privé doen of vanuit het bedrijf. Voor ondernemers met een BV kan het lonend zijn om vanuit die BV te geven. Voor ondernemers met een eenmanszaak, CV of VOF gelden de regels van particuliere giften. Giften gedaan vanuit een BV zijn beperkt aftrekbaar: tot een maximum van 50 procent van de fiscale winst. Bedrijfskosten daarentegen zijn volledig aftrekbaar. Het kan daarom slim zijn om een zakelijke gift om te buigen naar een bedrijfskostenpost: bijvoorbeeld door een advertentie te plaatsen of een instelling of activiteit te sponsoren.

Nu door de crisis de giften teruglopen, doen particulieren en ondernemers er goed aan over hun giftgedrag na te denken. Maak geven bijvoorbeeld onderdeel van het financiële plan en maak dit dan ook bespreekbaar met eventuele betrokken adviseurs. Wie hoge lasten aangaat door bijvoorbeeld een te hoge hypotheek te nemen, loopt het gevaar dat giften de sluitpost van de begroting vormen. Een goed financiëel plan vooraf kan dergelijke situaties voorkomen.

Geplaatst in Financieel, Planning, Vermogen | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Recensie Permanent Actueel

Verschillende financiële opleiders bieden programma’s in abonnementvorm aan voor de vakbekwaamheidseis Permanent Actueel (PA). Voor degenen die het nog niet weten: financiële experts worden tegenwoordig geacht doorlopend vakbekwaam te zijn en dus op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Oftewel: permanent actueel. Dit is een aanvulling op de langer bestaande eis van Permanente Educatie (PE).

Enige tijd geleden besloot ik het PA-programma te volgen bij zowel Hoffelijk Financieel als bij Lindenhaeghe. In 2015 ga ik maar bij één partij verder. Ik verklap u alvast dat dit Hoffelijk Financieel is. Waarom doe ik hieronder uit de doeken.

De enige overeenkomst tussen beide aanbieders is de prijs van het basis-abonnement. De bedrijven geven ieder op hun eigen manier invulling aan het PA-programma. Zo heeft Lindenhaeghe per module vijf kennisupdates. Elke update sluit af met vijf vragen. Uiteindelijk moest ik dus per module 25 vragen beantwoorden om te toetsen of ik de stof begrepen had. Wat mij sterk opviel is dat veel tekst gaat over bestaande kennis en minder over nieuwe actuele ontwikkelingen. Regelmatig moest ik over interessante rechtszaken, Kamervragen of andere ontwikkelingen via een ander kanaal te weten komen. Permanent actueel lijkt voor Lindenhaege vooral het actueel houden van bestaande kennis te betekenen. Naar mijn mening is dat niet de bedoeling van de overheid met de PA-eis. Op het gebied van schade of consumptief krediet zijn er weinig veranderingen, terwijl die er zeer veel zijn op hypotheekgebied. Toch kreeg bij iedere update elk thema evenveel wijzigingen. Dat is niet realistisch. Lindenhaeghe sloot als afsluiting van het jaar af met een video van elke module met ieder een lengte van ruim een uur. Het kijken daarvan kostte enorm veel tijd. Positief was dat er in deze video’s wel meer actuele zaken naar voren kwamen.

Hoffelijk Financieel heeft in het abonnement meer updates opgenomen dan Lindenhaeghe. Deze updates betreffen alleen echt actuele zaken, zoals rechtszaken, Kamervragen, besluiten en andere ontwikkelingen. Tot nu toe heb ik twee keer, dankzij de updates uit het PA-programma van Hoffelijk Financieel een hypotheek rond kunnen krijgen. Het heeft me dus zelfs geld opgeleverd. Daarnaast heb ik gekozen voor een duurder abonnement dat me tevens toegang verschaft tot een fiscale helpdesk. Deze helpdesk heb ik eveneens al twee keer geraadpleegd om zekerheid te krijgen over fiscale onderwerpen. Het is fijn om ruggenspraak te kunnen houden als je over onderwerpen twijfelt.

De tussentijdse video’s die Hoffelijk Financieel stuurt zijn kort, krachtig en professioneel en dynamisch opgezet. De teksten van het PA-programma zijn eveneens beknopt. Per tekst zijn er drie toetsvragen. Hoffelijk Financieel levert wel meer teksten dan Lindenhaeghe, maar door de helder opzet heb ik dat niet als belastend ervaren. Ook erg fijn is dat de modules goed te lezen zijn via iPad en Iphone.

Concluderend denk ik dat Hoffelijk Financieel beter aan het doel van de wet voldoet. Daarnaast vind ik het erg prettig dat ik daadwerkelijk op de hoogte gehouden wordt van de relevante actualiteit. Is er geen actualiteit, dan hoef ik ook geen update. Tel daarbij op de heldere teksten en de vlotte video’s en mijn keuze voor Hoffelijk Financieel is duidelijk.

Geplaatst in Financieel, studeren | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Lang vastzetten of snel aflossen?

De hypotheekrente heeft in Nederland nog nooit zo laag gestaan. Hij kan alleen nog maar omhoog, zou je denken. Overal kiezen mensen ervoor om de rente nu zo lang mogelijk vast te zetten. Maar is dat wel zo slim? Moet je niet juist de rente kórt vastzetten?

Allereerst is het onzin om vanwege het enkele feit dat de rente laag staat, te kiezen voor lang vastzetten. Lang vastzetten heeft namelijk ook zijn nadelen. Moet je door omstandigheden bijvoorbeeld eerder je hypotheek stopzetten, dan kan een forse boete op de loer liggen. En langer vastzetten kost ook gewoon geld: het is duurder dan kort vastzetten omdat het risico van een rentestijging binnen de looptijd in het tarief zit versleuteld. De extra risico-opslag in het rentetarief valt eigenlijk als een soort verzekering tegen rentestijgingen te zien.

Gaan voor zekerheid kan ook een reden zijn om voor een lange rentevaste periode te kiezen. Maar die zekerheid kan ook gevonden worden in sneller aflossen. Hoe sneller je aflost, hoe korter je de rente kunt vastzetten. Snel aflossen en lang vastzetten zijn namelijk deels uitwisselbaar.

Ik heb dit voor alle mogelijke rentevaste periodes bij verschillende hypotheekvormen doorgerekend. Stel er is sprake van een inkomen van 50.000 euro en een hypotheek van 200.000 euro waarbij niet wordt afgelost. Stel daarbij dat de allerslechtste dertigjaarsperiode sinds 1900 –die liep van 1955 tot 1984 en rentes had die alleen maar stegen, tot boven de 10 procent per jaar–zich gaat herhalen. De meeste mensen zouden in dit geval direct opteren voor lang vastzetten. Wordt er niet afgelost, dan is dertig jaar vastzetten inderdaad veruit de voordeligste optie. De verschillen met andere rentevaste periodes kunnen tot wel netto 47.000 euro oplopen.
Euro flambant
Maar wie in bovenstaand scenario annuïtair, dus rechtstreeks, aflost, maakt iets heel anders mee. Dan blijkt dat lang vastzetten bij het zwartste scenario niet eens zo veel uitmaakt. De verschillen tussen de diverse rentevaste perioden dalen tot maximaal netto 15.000 euro, waarbij de periode van tien jaar rentevast al een van de goedkoopste opties is. Is er sprake van een lineaire hypotheek, waarbij in het begin veel harder wordt afgelost, dan is een tienjarige rentevaste periode zelfs veruit de goedkoopste variant. De verschillen met andere periodes dalen tot ongeveer netto 9000 euro.

Wie een aflossingsvrije hypotheek heeft, is om begrijpelijke redenen bang voor alleen maar stijgende rentes. Dit kan namelijk fors geld gaan kosten. Maar ga nu niet in paniek de rente lang vastzetten. Overweeg of aflossen ook een mogelijkheid is. Wie al heeft gekozen voor een annuïteiten- of lineaire hypotheek, is tot op zekere hoogte beschermd tegen heftige rentestijgingen – mocht het scenario 1955-1984 zich al herhalen.

Geplaatst in Financieel, Hypotheek, Planning, Schuld, Uncategorized, Vermogen, woning | Tags: , , | Een reactie plaatsen